Otrzymaj stypendium za swój Talent

Tegoroczni oraz przyszłoroczni maturzyści, mają możliwość złożenia wniosku o stypendium Talentów. Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi i są zaangażowane w działalnością społeczną. Szukamy młodych osób, które potrafią dzielić się własnym talentem, a równocześnie chcą i lubią […]