Oferta edukacyjna 2023/24

Przedmiot w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce Przedmiot dodatkowo 
punktowany
Klasa 1A (IB)
klasa przygotowująca do
matury międzynarodowej
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański j.angielski, fizyka
Klasa 1B
język polski, język angielski,
wiedza o społeczeństwie
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, historia
Klasa 1C
matematyka, geografia, język
angielski
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, geografia
Klasa 1D
matematyka, fizyka,
informatyka
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, fizyka
Klasa 1E
biologia, chemia
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia
Klasa 1F
biologia, chemia, matematyka
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia
Klasa 1G
matematyka, fizyka,
język angielski
pobierz ulotkę
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, fizyka

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania przez:
https://www.facebook.com/1lolublinstaszic

Skip to content