Otrzymaj stypendium za swój Talent

Tegoroczni oraz przyszłoroczni maturzyści, mają możliwość złożenia wniosku o stypendium Talentów. Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi i są zaangażowane w działalnością społeczną.
Szukamy młodych osób, które potrafią dzielić się własnym talentem, a równocześnie chcą i lubią czerpać inspirację od innych.
Program stypendialny to nie tylko wsparcie finansowe, ale co równie ważne – udział we wspólnych wyjazdach i warsztatach.
Do składania wniosków zapraszamy tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów/ki do 30 czerwca 2022!
Dołącz do nas: https://fundusz-talenty.pl/dolacz-do-nas