Współpraca zagraniczna

Uczniowie i nauczyciele Staszica chętnie angażują się w projekty międzynarodowe. Po trudnym czasie pandemii bardzo szybko powróciliśmy do intensywnej pracy w ramach programu Erasmus +, wymian ze szkołami partnerskimi dofinansowanych przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży, uczestnictwa w symulacjach obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w USA, warsztatów językowych w Wielkiej Brytanii oraz innych form współpracy zagranicznej. W 2022 roku podpisaliśmy umowę partnerską z naszą zaprzyjaźnioną szkołą z miasta partnerskiego Münster, a zrealizowany z tą szkołą projekt został wyróżniony w konkursie Begegnung mit Osteuropa.

Partnerstwo szkół

Nasze liceum ma dwie zaprzyjaźnione szkoły w Niemczech zlokalizowane w Nardenii – Północnej Westfalii: Schillergymnasium w Münster (mieście partnerskim Lublina) i z Montessori – Gymnasium w Kolonii. Współpracujemy od wielu lat i wspólnie doskonalimy umiejętności językowe, realizujemy projekty o tematyce ekologicznej lub historycznej, a także reagujemy, gdy dzieje się cos ważnego (po agresji rosyjskiej na Ukrainę społeczność Montessori – Gymnasium przesłała olbrzymią pomoc rzeczową, którą przekazaliśmy osobom dotkniętym wojną, a projekt z Schillergymnasium był połączony z aktywną pracą na rzecz wsparcia uchodźców wojennych). Regularną organizację wymian dofinansowuje Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. Uczestnicy są zakwaterowani w rodzinach swoich partnerów projektowych i udzielają im gościny podczas pobytu w Lublinie. Dzięki temu młodzież ma szansę się dobrze poznać i nawiązać trwałe przyjaźnie, tym bardziej, że PNWM udziela wsparcia finansowego w przypadku chęci spotkania po zakończonej wymianie. W roku szkolnym 2022/ 23 do Münster wyjechało aż 24 uczniów Staszica w towarzystwie swoich nauczycieli i dyrektora, który wraz z dyrektorem szkoły niemieckiej podpisał umowę partnerską o stałej współpracy. Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie Begegnung mit Osteuropa i delegacja z naszego liceum ponownie miała okazję gościć w Nadrenii – Północnej Westfalii w czerwcu 2023 roku i odebrać puchar. Do Kolonii w roku szkolnym 22/23 poleciało aż 28 uczniów Staszica, a rewizyta była połączona ze wzruszającym przekazaniem wymiany młodszym nauczycielom, którzy są chętni realizować projekty przez kolejne lata. Emerytowani nauczyciele i wieloletni przyjaciele Staszica: Andreas i Petra Stawinogowie skomponowali i wykonali utwór muzyczny dla nauczycielki języka niemieckiego Zosi Wąsik, która przez długi czas i z wielkim zaangażowaniem organizowała nasze wymiany szkolne. Szczęśliwie, wciąż ma siły i chęci, by to robić dalej.

Warsztaty językowe w Dover w Wielkiej Brytanii

W roku szkolnym 2022/ 23 aż 128 uczniów wzięło udział w kursie języka angielskiego w Barnstaple w Dover. Uczniowie zwiedzali Wielką Brytanię, doskonalili umiejętności językowe (z nastawieniem na komunikację), mieszkali w rodzinach angielskich i poznawali kulturę krajów anglojęzycznych.

Wyjazd na symulację obrad ONZ do Nowego Jorku (Change the World Model United Nations)

Wyjazdy do USA mają już swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń realizowanych przez naszą szkołę. W 2023 roku w projekcie wzięło udział 20 uczniów oraz 3 opiekunów z naszej szkoły. Uczestnicy odwiedzili Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz szkołę polonijną prowadzoną przez Konsulat.

Erasmus +

Projekt realizowany przez naszą szkołę z partnerami z Niemiec, Węgier, Grecji i Włoch zakończył się spotkaniem w Lublinie w czerwcu 2022. Mimo trudnego czasu pandemii Covid i ograniczeń w możliwościach podróżowania, udało się zrealizować działania poświęcone zrównoważonemu rozwojowi ‘Learn sustainability – live sustainability. Młodzież i nauczyciele odwiedzili Budapeszt, Litochoro (Grecja) i Kolonię. Trwają prace nad kontynuacją współpracy i kolejnymi przedsięwzięciami.

Inne działania o zasięgu międzynarodowym

  • Udział w realizacji projektu naukowego „Badania porównawcze funkcji międzynarodowych programów kształcenia w Polsce”, finansowanego przez Międzynarodowe Centrum Nauki realizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia badań, podnoszenia jakości edukacji i wspierania kształcenia przyszłych nauczycieli.
  • Organizacja ogólnopolskiego szkolenia dla 73 nauczycieli języka polskiego i języka angielskiego w programie Międzynarodowej Matury, 2-3 grudnia 2022 r
  • Udział 3 uczniów z naszej szkoły w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym w Warszawie, zorganizowanym przez The British School, 4-5 marca 2023 r. Drużynowo zajęli 4. Miejsce.

 

Skip to content