Rekrutacja 2023/2024

Cała Prawda o Staszicu

Staszic - szkoła z pasją

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

Janusz Korczak

2023_Samorząd_Filip
Filip
Przewodniczący
Mikołaj
Z-ca przewodniczącego
2023_Samorząd_Jacek
Jacek
Sekcja dekoracyjna
2023_Samorząd_Zuzia
Zuzia
Sekcja informacyjna

Nasi partnerzy

Skip to content