Rekrutacja 2023/2024

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I-III na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 05 czerwca 2023 r. o godz. 17:00. W czasie spotkań czynny będzie sekretariat. Przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Radę Rodziców.  

Rekrutacja do klasy I pre-IB

Przypominamy, że 02.06.2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się dla kandydatów do klasy I pre-IB sprawdzian uzdolnień kierunkowych (z języka angielskiego). Zbiórka kandydatów o godzinie 14.30 przed Aulą im. Bolesława Prusa w budynku szkoły. Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie jest posiadanie

Cała Prawda o Staszicu

Staszic - szkoła z pasją

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

Janusz Korczak

2023_Samorząd_Filip
Filip
Przewodniczący
Mikołaj
Z-ca przewodniczącego
2023_Samorząd_Jacek
Jacek
Sekcja dekoracyjna
2023_Samorząd_Zuzia
Zuzia
Sekcja informacyjna

Nasi partnerzy

Skip to content