UCZNIOWIE Z SCHILLERGYMNASIUM W MÜNSTER W STASZICU!

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły Schillergymnasium w Münster ponownie gościli w październiku w murach I LO i w domach rodzinnych uczniów, kontynuując naszą wieloletnią współpracę partnerską. Celem tegorocznego projektu zatytułowanego The threats of technology była refleksja nad zagrożeniami, które niesie dla nas szybki rozwój technologiczny. Podczas wymiany uczniowie niemieccy poznali Lublin, oprowadzani przez swoich polskich kolegów – naszych uczniów. Jak każdego roku, na życzenie naszych gości, zwiedzaliśmy teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Sobotę i niedzielę uczestnicy wymiany spędzili w rodzinach goszczących, a ostatni dzień projektu upłynął nam na zwiedzaniu Janowca i uroczystym pożegnaniu w szkole, połączonym z prezentacją o technologii przygotowaną przez uczniów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia: uczniom, rodzinom goszczącym, które jak zawsze serdecznie przyjęły gości, nauczycielom, za wsparcie projektu i całej społeczności szkolnej za otwartość i przyjacielską postawę. Wiemy, ze nasi niemieccy przyjaciele po raz kolejny wyjeżdżają z Lublina pełni pozytywnych wrażeń i zachwyceni Polską i Polakami, których tutaj spotkali. Mamy poczucie, że takie wymiany i możliwość poznania się przez młodzież z państw sąsiadujących mają głęboki sens i zmieniają świat na lepsze.
Dziękujemy za wsparcie, które otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Rady Rodziców przy I LO.
Nauczyciele realizujący projekt: Beata Król, Beata Raczkiewicz-Piądłowska oraz Marcin Michniowski.