Szczegółowy harmonogram matur wraz z salami

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY 4 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 9 14 III E (E01; E07; E10; E15; E17- E19; E22; E24; E26; E28; E32)

P17; P24

2. SALA NR 18 12 III C (C01- C07; C09; C12- C15)
3. SALA NR 19 12 III B (B14- B17; B19- B26)
4. SALA NR 29

 

 

17 III C (C08; C10- C11; C29)

III E (E02- E06; E08- E09; E11- E14; E16)

P09

5. SALA NR 31 14 III C (C16-C28; C30)
6. SALA NR 45 12 III B (B01- B12)
7. SALA NR 46

 

 

14 III B (B13; B18)

III D (D01; D19; D29; D34)

III E (E20- E21; E23; E25; E27; E29- E31)

8. SALA NR 52 31 III D (D03- D18; D20- D28; D30- D33; D35- D36)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z MATEMATYKI

POZIOM PODSTAWOWY 5 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29 13 III C (C01- C07; C09; C12-C16)
2. SALA NR 30 12 III B (B01- B12)
3. SALA NR 31 13 III C (C17- C28; C30)
4. SALA NR 45

 

 

 

12 III B (B13; B18)

III C (C08; C10- C11; C29)

III D (D01; D19; D29, D34)

III E (E25)

P23

5. SALA NR 46 12 III B (B14- B17; B19- B26)
6. SALA NR 51 33 III E ( E01- E24; E26- E32)

P01, P09

7. SALA NR 52 31 III D (D03- D18; D20- D28; D30- D33; D35- D36)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 18 13 III B (B01- B12; B14)
2. SALA NR 19 13 III B (B15- B17; B19- B22; B24- B25)

III D (D16- D18; D20)

3. SALA NR 9

 

16 III D (D01; D19; D29; D34)

III E (E12- E14; E16; E20- E21; E23; E25; E27; E29-E31)

4. SALA NR 29 14 III D (D21- D28; D30- D33; D35- D36)
5. SALA NR 30 13 III C (C01; C04- C05; C07; C09; C12- C19)
6. SALA NR 31

 

 

 

15 III B (B13)

III C (C08; C20- C22; C26; C29- C30)

III E (E02- E04; E06; E08- E09; E11)

7. SALA NR 45 12 III E (E01; E07; E10; E15; E17- E19; E22; E24; E26; E28; E32)
8. SALA NR 46 12 III D (D03- D11; D13- D15)

 

 HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 2 2 III B (B23)

III C (C06)

 

 HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA GODZINA 14:00 

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29 5 III B (B26)

III C (C10; C25; C27; C28)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA GODZINA 14:00

 

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 9 6 III C (C02- C03; C23- C24)

III D (D12)

III E (E05)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 1 1 III B (B18)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM DWUJĘZYCZNY 9 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 1 2 III C (C13)

III D (D34)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY 9 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 2 12 III D (D22- D26; D28; D30- D33; D35- D36)
2.

 

SALA NR 9

 

15 III C (C08; C10; C19- C27; C29)

III D (D01; D19; D29)

3. SALA NR 29 16 III B (B01- B10; B12; B14- B15; B17; B19)

P10

4. SALA NR 31 14 III C (C01- C07; C09; C12; C14- C18)
5. SALA NR 46 14 III D (D20- D21; D27)

III E (E01, E07; E10; E15; E17- E19; E22; E24; E28; E32)

6. SALA NR 47

 

13 III B (B13)

III E (E04; E06; E08; E11; E13- E14; E20- E21; E23; E25; E27; E29)

7. SALA NR 43 14 III B (B21- B24; B26)

III D (D11- D18)

P17

8. SALA NR 50 11 III C (C28; C30)

III D (D03- D10)

P30

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY 10 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 52

 

 

 

37 P09; P17

III B (B01- B02; B04; B07- B10; B12- B26)

III C (C01; C11; C18; C30)

III D (D01; D22; D28- D29; D31)

III E (E01; E07; E14; E23)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z MATEMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY 11 MAJA GODZINA 9:00 

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29

 

16 III B (B21)

III C (C17- C19; C21- C28; C30)

P20-P22

2. SALA NR 45

 

 

13 III C (C08; C11; C29)

III D (D01; D19; D29; D34)

III E (E07; E09; E25)

P09; P16- P17

3. SALA NR 46 14 III C (C01- C07; C09; C12; C14- C16)

III E (E15; E18)

4. SALA NR 52 35 III D (D03- D18; D20- D28; D30- D33; D35- D36)

III F (F15- F16; F18; F21; F24- F25; F27)

P01; P24; P27; P29

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY 11 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29

 

3 III B (B18)

III C (C11)

P10

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z BIOLOGII

POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29 12 III E (E13- E14; E16; E21; E23; E25; E27; E29- E31)

P18; P28

2. SALA NR 52

 

 

27 III E (E01- E07; E09- E12; E17- E19; E22; E24; E26; E28; E32)

P03- P05; P08; P11; P15- P16; P25

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z WIEDZY
O SPOŁECZEŃSTWIE

POZIOM ROZSZERZONY 13 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 45 5 III B (B09; B15; B23; B25)

P10

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY 13 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29 3 III E (E05; E26)

P17

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z CHEMII

 POZIOM ROZSZERZONY 16 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 29

 

16 III E (E18- E19; E22; E24; E32)

P03- P06; P08; P11; P15; P19; P21; P25- P26

2. SALA NR 45

 

12 III E (E13- E14; E16; E21; E25; E27; E29- E31)

P18; P23; P28

3. SALA NR 46 13 III E (E01- E06; E08; E10- E12; E15; E17; E26)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY 16 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 2 1 III B (B18)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

POZIOM DWUJĘZYCZNY 16 MAJA GODZINA 14:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 1 1 III B (B01)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z HISTORII

POZIOM ROZSZERZONY 17 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 52

 

19 III B (B02- B08; B10- B12; B14- B15; B17; B20- B21; B24- B26)

III E (E31)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z GEOGRAFII

POZIOM ROZSZERZONY 18 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 52

 

 

28 III B (B22)

III C (C01- C04; C06- C10; C12- C18; C20- C30)

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z FIZYKI

POZIOM ROZSZERZONY 19 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 52 28 III D (D05- D06; D08; D11- D12; D14- D26; D28- D29; D31- D36)

P17; P24

 

HARMONOGRAM MATURY PISEMNEJ Z INFORMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY 20 MAJA GODZINA 9:00

LP. SALA LICZBA UCZNIÓW KLASY
1. SALA NR 40 12 III D (D01; D03-D04; D09-D10; D12; D15- D17; D27; D30)

P09; P27