Staszic jedzie na symulację obrad ONZ do Nowego Jorku

W dniach 22-28  marca  uczennice i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie przy wsparciu Fundacji Rozwoju  Systemu Edukacji, Pekao Faktoring Sp. z o. o. , a także
Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica biorą udział w symulacji obrad ONZ w Nowym Jorku. Partnerem naszego przedsięwzięcia jest Województwo
Lubelskie „Lubelskie. Smakuj życie.”. Całe wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

W  znanym na całym świecie projekcie edukacyjnym ”Change the World Model United Nations”, organizowanego przez Associazione Diplomatici będzie brało udział ponad 5000 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego świata.

Model United Nations to konferencje, podczas których uczestnicy z całego świata debatują jako reprezentanci przydzielonych im krajów na przewodni temat komitetu. Zgromadzenie ma na celu przeprowadzenie dogłębnych dyskusji, skutkujących rozwiązaniem danego problemu; ich wynikiem są rezolucje napisane przez delegatów, które następnie poddawane są głosowaniu przez państwa członkowskie.

Udział w CWMUN poprzedzony był kilkoma warsztatami i spotkaniami online. W dniach 01-03 marca 2023 odbyła się wirtualna edycja projektu edukacyjnego CWMUN. Zakończyła się ona wielkim sukcesem dla przedstawicieli naszego Liceum, którzy zdobyli trzy nagrody Najlepszych Delegatów oraz pięć Honorowych Wyróżnień. W Nowym Jorku uczestnicy z naszej szkoły zmierzą się z tematami takimi jak posiadanie broni masowego rażenia, sytuacja uchodźców z Ukrainy czy też wydajność systemów opieki zdrowotnej, reprezentując Wielką Brytanię, Włochy, Syrię oraz bardziej odległe kraje jak Ghana lub Katar.

Dla młodzieży naszego liceum udział w CWMUN będzie okazją do rozwinięcia umiejętności w dziedzinie stosunków międzynarodowych i dyplomacji, jak i w zakresie wystąpień publicznych oraz sztuki prowadzenia negocjacji, a także okazją do wykorzystania i udoskonalenia znajomości języka angielskiego.

W przeszłości młodzież z naszej szkoły wielokrotnie uczestniczyła w podobnych wydarzeniach na terenie Polski zdobywając przy tym liczne nagrody. W czerwcu tego roku najbardziej zagorzali miłośnicy tej formy zdobywania wiedzy i umiejętności organizują własną edycję lubelskiej symulacji obrad ONZ (LubMUN).