Stasie Radio nadaje!

W dniu 1marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stasiego Radia. Tę podniosłą chwilę swoją obecnością zaszczycili: zastępca dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin – Pan Mirosław Jarosiński, dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin – Pan Grzegorz Hunicz oraz starszy wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Pan Mirosław Wójcik. Podczas uroczystości gościnnie wywiadu udzielił uczniom dziennikarz Radia Freee – Pan Paweł Typiak. Odwiedził szkołę również Pan Krzysztof Kot, dotychczasowy korespondent RMF FM w Lublinie, a od lutego dyrektor ds. multimediów w „Dzienniku Wschodnim”. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów.
Stasie Radio to inicjatywa pana dyrektora Kamila Kamińskiego, który stworzył uczniom studio radiowe z profesjonalnym sprzętem nagraniowym i komputerowym, wyciszoną strefą nagraniową i redakcyjną. Pan Dyrektor nawiązał też współpracę z Akademią Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie, aby przyszli redaktorzy Stasiego Radia, już od września ubiegłego roku mogli sumiennie przygotowywać się do nowej roli. W tym celu stworzone zostały warsztaty z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi, w których nasi uczniowie brali udział. Ponadto już od września na stałe i na bieżąco uczniowie ILO korzystają z doświadczeń i rad studentów tej warszawskiej uczelni.
Dzięki pracy w Stasim Radio uczniowie budują i kształcą swój warsztat dziennikarski od podstaw, ponieważ droga twórcza obejmuje stworzenie bazy do wykonywania, być może w przyszłości, zawodów dziennikarza, prezentera czy producenta radiowego. Dlatego uczniowie zainteresowani pracą w radio zaczynają od tworzenia scenariusza, przez audycję, aż do produkcji dźwiękowej, montażu, przygotowania transmisji internetowej i promocję.
Zatem Stasie Radio to projekt otwierający nowy rozdział w historii I LO im. St. Staszica w Lublinie, bowiem audycje nadawane przez całą dobę, będą  nie tylko relacjonowały wydarzenia szkolne i lokalne, ale także dostarczą słuchaczom mnóstwo dobrej muzyki i rozrywki. A najważniejsze jest to, że Stasie Radio, to platforma stworzona po to, by łączyć wszystkie generacje naszych Absolwentów, którzy zechcą dzielić swoimi wspomnieniami dotyczącymi życia, zwyczajów i funkcjonowania w tej szkole. Dzięki tej platformie mamy nadzieję zbudować więź i komunikację ponadpokoleniową, opartą na dzieleniu się własnymi pomysłami, pasjami i energią.
Opiekunem Stasiego Radia został dr Marcin Michniowski.
Skład grupy redakcyjnej to: Hanna Szczepanek Redaktor naczelny, Kacper Szeliga Szef sekcji technicznej, Mateusz Bełcik Redaktor techniczny, Jagoda Dębicka Redaktor techniczny, Szymon Gawrylak Redaktor techniczny, twórca i administrator strony www Radia, Blanka Jaskółka Redaktor techniczny, Krzysztof Lizak Redaktor techniczny, Piotr Podgórski-Pietraś Redaktor techniczny, Karol Zimmer Redaktor techniczny, Aleksander Olszewski Szef sekcji muzycznej, Bartosz Bekulard Redaktor merytoryczny, Andrzej Blacha Redaktor merytoryczny, Mikołaj Bogusz Redaktor merytoryczny, Kamil Borysik Redaktor merytoryczny, Patryk Bzoma Redaktor merytoryczny, Alex Danilewicz Redaktor merytoryczny, Bolesław Główczyk Redaktor merytoryczny, Maciej Klimowicz Redaktor merytoryczny, Anastazja Krawczyk Redaktor merytoryczny, Filip Lebiocki Redaktor merytoryczny, Igor Mazurek Redaktor merytoryczny, Stanisław Modrzewski Redaktor merytoryczny, Arkadiusz Pękalski Redaktor merytoryczny, Sebastian Protasiewicz Redaktor merytoryczny, Radosław Sikora Redaktor merytoryczny, Krzysztof Stryjewski Redaktor merytoryczny, Mateusz Świderski Redaktor merytoryczny, Anna Topyła Redaktor merytoryczny, Kinga Wdowiak Redaktor merytoryczny, Anna Gerkowicz Zespół ds. Pozyskiwania Środków na Rzecz Radia, Kacper Wypych Szef sekcji kontaktów zewnętrznych, Kajetan Zawadzki Szef sekcji PR.
Dziękujemy wszystkim, którzy od samego początku uwierzyli w inicjatywę Dyrektora i wspierali szkołę w realizacji tego pomysłu.
Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe wydarzenia i ufundowanie nagród dla uczniów w konkursach radiowych.
I tak:
w konkursie na nazwę Radia zwycięzcą został Paweł Chołody z klasy 1F a w konkursie na logo Radia – Karol Zimmer z klasy 2F
Gratulujemy!