W dniu 28 września 2021 roku odbędzie się uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Korolko, absolwentowi I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie.

Uroczystość odbędzie się według następującego harmonogramu:

9:00- Msza święta w Kościele Garnizonowym

10:00- Ślubowanie uczniów klas IA, IC i ID

12:00- Ślubowanie uczniów klas IE, 1F i IG

Lekcje wychowawcze:

10:35- 11:55- klasy IE, IF i IG

11:30- 12:15- klasy IA, IC i ID