Montessori-Gymnasium ponownie w Lublinie

W dniach 2 – 10 listopada gościliśmy po raz kolejny uczniów i nauczycieli (28 uczniów i 4 nauczycieli) z Montessori-Gymnasium w Kolonii (Niemcy) w ramach wymiany uczniowskiej.

W programie pobytu znalazły się takie punkty jak wizyta w szkole

i wspólne zajęcia edukacyjne, wycieczka do Warszawy, w tym lekcja muzealna w Muzeum Narodowym przygotowana przez naszych nauczycieli i uczniów, oprowadzanie po najciekawszych miejscach w Lublinie (przez nauczycieli historii i naszych uczniów), warsztaty pszczelarskie w Pszczelej Woli, wspólne zajęcia sportowe czy wieczór filmowy w auli szkoły. W ramach edukacji historycznej odbył się warsztat w Miejscu Pamięci – Państwowym Muzeum na Majdanku poświęcony postawom moralnym w trudnych czasach oraz oprowadzanie po dawnym obozie koncentracyjnym.

Szczególnym punktem programu było spotkanie uczniów  i nauczycieli z Panem Mariuszem Banachem, Zastępcą Prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania w lubelskim ratuszu, w sali obrad Rady Miasta Lublin.

Ponadto nasi uczniowie przygotowali program artystyczny obejmujący m.in pokaz i naukę tańca towarzyskiego, pokaz karate, występ szkolnego chóru, prezentacje multimedialne o Polsce, regionie i szkole, a także konkurs z nagrodami dla uczestników niemieckich sprawdzający ich wiedzę o Polsce. Niemieccy goście uczyli się też j. polskiego, a łamańce językowe były dla nich niemałym wyzwaniem.

Nad przygotowaniem i realizacją programu czuwali nauczyciele: Zofia Wąsik, Beata Król, Katarzyna Dobek, Zbigniew Borowiec, Marcin Michniowski i Paweł Zdeb.

Gorące podziękowania dla rodziców wspierających nas w realizacji tego przedsięwzięcia.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zofia Wąsik