ERASMUS + z wizytą w Lublinie

Ponownie gościmy uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Budapeszcie, Kolonii i Litochoro/Grecja w ramach programu Erasmus +. Wspólnie realizujemy projekt o tematyce ekologicznej: Learn sustainability – live sustainability.
Oprócz poznawania miasta i jego historii uczniowie poznają wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe naszego regionu w tym Parków Narodowych: Poleskiego i Roztoczańskiego. Wspólna praca nad projektem, rozwiązywanie zadań w mieszanych narodowościowo grupach, warsztaty i zajęcia sportowe sprzyjają pogłębianiu wiedzy, szlifowaniu języka i zacieśnianiu więzi rówieśniczych.