Egzamin maturalny w sesji głównej 2022

W dniu 5 lipca 2022 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego. Tegoroczni maturzyści bardzo dobrze zdali egzamin, co potwierdzają średnie zestawione w tabeli.

Średnie wyniki
w I LO (%)
Średnie wyniki
w liceach miasta Lublina (%)
Średnie wyniki
w liceach województwa lubelskiego (%)
Średnie wyniki
w kraju w liceach (%)

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

język polski 73 59 57 57
matematyka 90 61 63 63
język angielski 95 79 79 82
język hiszpański 80 77 77 78
język niemiecki 94 66 66 66
język włoski 98 76 70 78
Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym
język polski 80 58 58 57
matematyka 69 41 44 43
język angielski 86 65 65 69
biologia 82 47 46 47
chemia 75 46 40 39
fizyka 70 42 42 44
geografia 72 44 46 47
historia 59 42 41 41
wos 76 41 32 33
informatyka 79 43 42 50
filozofia 100 49 45 44