30 lat Matury Międzynarodowej w Polsce. Staszic na uroczystym spotkaniu.

Z okazji 30-lecia realizacji programu międzynarodowej matury w polskich szkołach, 30 stycznia 2023 roku odbyło się w Lublinie, spotkanie Pana Ministra Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Przemysława Czarnka z przedstawicielami władz Organizacji Międzynarodowej Matury z siedzibą w Genewie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele MEiN, przedstawiciele Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO), Wojewoda Lubelski, pan Lech Sprawka, Lubelska Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, Pan Stanisław Stoń oraz koordynator programu Międzynarodowej Matury w I Liceum Ogólnokształcącym im St. Staszica w Lublinie, pani Monika Trznadel. Do ważnych tematów rozmów należało omówienie korzyści dla polskich szkół, jakie wynikają z uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz dyskusja na temat dalszej współpracy i zacieśniania wzajemnych stosunków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa