„Złote Szkoły NBP”

W ramach projektu „Złote Szkoły NBP” 22 lutego odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka, której przedmiotem był pieniądz cyfrowy. Debata toczyła się pomiędzy dwiema drużynami, z których każda przygotowała bardzo przekonujące argumenty na poparcie swojego stanowiska. Drużyna popierająca wprowadzenie pieniądza cyfrowego przekonywała m.in. , że rozwój takiej technologii zmniejszy udział tzw. „szarej strefy” transakcji dokonywanych w Polsce. Z kolei oponenci uważali, że takie rozwiązanie wiąże się z cyfrowym wykluczeniem i śledzeniem transakcji na bezprecedensową skalę. Podczas głosowania, przytłaczającą większością głosów, zwyciężyła drużyna zwolenników tradycyjnych środków płatności. Debatę obserwowali Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Dyrektor NBP O/Okr. w Lublinie), Pani Ewa Waszkiewicz (Główny specjalista Wydziału Operacyjno-Administracyjnego NBP w Lublinie), Pan dr hab. Mariusz Kicia (Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS) oraz Pan dr hab. Radosław Pastuszko (Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS). Uczniów przygotowywała Pani Małgorzata Mańkowska.
fot. Bolek Główczyk