Uroczystości z okazji Inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023

W czwartek 1 września I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie było gospodarzem Miejskiej Inauguracja Roku Szkolnego podczas której oficjalnie otwarto nową halę sportową.

W wydarzeniu uczestniczyła społeczność szkoły oraz honorowi goście – Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, była Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewa Dumkiewicz- Sprawka, Lubelscy Parlamentarzyści, oraz Dyrektorzy lubelskich placówek oświatowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z udziałem Arcybiskupa Diecezji Lubelskiej, poprzedzoną przemarszem uczestników uroczystości wraz z Orkiestrą Wojskową przez Al. Racławickie.

Cześć oficjalna odbyła się na nowo otwartej hali, gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. pokaz tańca ludowego w wykonaniu studentów UMCS, Klubu Karate Tradycyjnego, oraz prezentację szkolnego chóru „Lorien”. Uroczystość poprowadzili tegoroczni absolwenci naszego liceum- Michał Bielawski i Basia Stojek.

Po zakończeniu części oficjalnej, w salach lekcyjnych odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami. Mamy nadzieję, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wrócili po wakacyjnej przerwie wypoczęci i gotowi do pracy w roku szkolnym 2022/2023. Wierzymy również, że nowa hala sportowa to nowe możliwości rozwoju dla nas i szansa sukcesów sportowych.