W dniu 28 września 2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
W obecności wychowawców, dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości złożyli oni ślubowanie na sztandar szkoły.
Tradycyjną ceremonię szkolną swoją obecnością uświetnili goście: Pani Ewa Dumkiewicz- Sprawka – Dyrektor Departamentu Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, Pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, Pani Maria Bełcik – Inspektor Departamentu Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, Pani Anna Szczepińska – Starszy Wizytator WKO Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pan dr hab. Jacek Romanek – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie oraz Pani Ewa Korolko – emerytowana sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, córka Tadeusza Korolko, którego tablica pamiątkowa została odsłonięta w auli szkoły.