Tylko do 31 maja trwa rekrutacja do klasy z maturą międzynarodową

Przypominamy kandydatom do klasy pierwszej realizującej program matury międzynarodowej, że rekrutacja do tej klasy kończy się 31.05.2022

Kandydat musi złożyć:

1. wniosek wygenerowany w systemie rekrutacji VULCAN

2. wniosek o przyjęcie do klasy pre-IB (wniosek jest podstawą do dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kompetencji językowych)
– do pobrania tutaj (można ją także znaleźć na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja/Klasa 1A/Dokumenty rekrutacyjne)