Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

Szanowni Państwo,
Informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
Linki do stron:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/zasilki-szkolne/
Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych powinny być składane do 15 września 2023 roku.