Odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca 2022 roku w godz. 9.00-13.00.

W przypadku nieobecności zainteresowanych w dniu 5 lipca br., świadectwa i aneksy będzie można odebrać w kolejnych dniach w sekretariacie I LO, w godz. 9.00-13.00.

Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości.