Nasze Liceum w czołówce rankingu COPTIOSH!

W XI Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2022 roku – I LO zajęło wspaniałe 9 miejsce w kraju i 2 miejsce w województwie. Uzyskaliśmy zaszczytne miejsce w pierwszej dziesiątce platynowych szkół w kraju. Ranking powstał w oparciu o wyniki Olimpiad z WOSu i Historii za rok szkolny 2020/21.
Wielkie gratulacje!

Zespół nauczycieli WOSu i Historii