Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica

29 kwietnia 2022 roku w dniu pożegnania absolwentów klas III stowarzyszenie tradycyjnie już postanowiło wyróżnić uczniów osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz na innych polach wymiernymi nagrodami finansowymi:
1  Maksymilian August Grądz 3BG  Laureat 63 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;  Laureat XXIV Olimpiady Wiedzy o Prawie;   Finalista XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej  1500 pln 
2  Aleksandra Kawka 3EG  Laureatka 67 Olimpiady Chemicznej  750 pln 
3  Mateusz Jacniacki 3DG  Laureat XXIX Olimpiady Informatycznej  750 pln 
4  Szymon Rycerz 3CG  Finalista 48 Olimpiady Historycznej;  Finalista 48 Olimpiady Geograficznej  750 pln 
5  MałgorzataTarkowska 3DG  Przewodnicząca Samorządu Szkolnego  750 pln 
6  Daria Sawa 3EG  Wybitne osiągnięcia sportowe w szachach  750 pln 
 W bieżącym roku szkolnym Stowarzyszenie Staszicaków zainaugurowało także wręczanie nowych nagród, które wyróżniają absolwentów osiągających doskonałe wyniki w nauce (średnia powyżej 5,00) i  łączących je z dodatkowymi zainteresowaniami, pasjami, czy zaangażowaniem w obowiązki pozaszkolne. I tak po raz pierwszy przyznano: Złota Tarcza – Aleksandra Kawka 3EG  Srebrna Tarcza – Barbara Stojek 3BG  Srebrna Tarcza – Klaudia Janczarek 3CG  Dodatkowo Małgosia Tarkowska otrzymała od stowarzyszenia Nagrodę za przygotowanie oprawy plastycznej XXXI Przeglądu Muzyki Różnej „Staś”