LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2023-2024

W dniach od 1 do 30 września 2023 roku prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim i w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”.
Wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod nr telefonów (81)44 16713, (81)44 16716, (81)47 81459, (81)44 16776 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail:stypendia_eu@lubelskie.pl.