Listopadowa lekcja historii

Dnia 14 listopada 2022 roku w ramach kontynuacji obchodów Dnia Niepodległości w Staszicu, odbyła się lekcja historii zorganizowana przez Profesora Marka Chodowskiego, Pana Profesora Jana Maleskę oraz uczennicę Nadię Wójtowicz. do naszej szkoły przyjechał dr Dominik Szulc wraz z Ireneuszem Bogusławskim. Podczas prezentacji uczniowie klas drugich oraz klasa 4cp, mogli dowiedzieć się o funkcjonowaniu, tradycjach i rzeczywistości życia w koszarach 24. Pułku Ułanów oraz zobaczyć repliki broni i mundur ułanów.
Po zakończeniu, uczniowie mieli możliwość obejrzenia z bliska wyposażenia.