List do absolwentów od Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Wychowawcy,
Drodzy Absolwenci

Dobiega końca edukacja najstarszych roczników liceów i techników. W dniu zakończenia zajęć, kiedy znów mamy możliwość wspólnego przeżywania tego wydarzenia w gronie nauczycieli, kolegów, przyjaciół i gości., chcę przede wszystkim zwrócić się do wszystkich Absolwentów: kończycie dziś edukację w szkole, która postawiła przed Wami inne niż poprzednim rocznikom uczniów wyzwania. Ostatnie trzy lata nauki wymagały od Was dużej samodzielności, dojrzałości ponad miarę wieku i umiejętności sprostania problemom, z którymi nikt przed Wami się nie mierzył. Niezależnie od trudnych doświadczeń czasu pandemii oraz wydarzeń na Ukrainie, których jesteśmy świadkami i uczestnikami a które tak mocno dotknęły nas wszystkich, realizacja tych wielu wymagań i ukończenie szkoły jest Waszym wielkim sukcesem, zamknięciem ważnego etapu w życiu oraz źródłem ogromnej satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków. Składając Wam gratulacje dedykuję jednocześnie mickiewiczowskie przesłanie „Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć”; ufam, że sukcesy, które już odnieśliście – zarówno te spektakularne, jak i te, może mniej widoczne, ale ważne dla każdego z Was – potraktujecie jako motywację do dalszego kształcenia się i rozwoju. Życzę Wam pomyślności na egzaminach oraz realizacji wszystkich zamierzeń na etapie edukacji wyższej lub dobrego startu w wybranej zawodowej karierze.

Pragnę także gorąco podziękować Rodzicom; pozostaję pełna podziwu i wdzięczności za Państwa troskę o wartości edukacyjne, mądre towarzyszenie dzieciom w ich niełatwej, szczególnie w ostatnim czasie, szkolnej drodze. Życzę, by zbliżające się egzaminy oraz następujący po nich czas wakacji dały wszystkim Państwu sposobność do wspólnego przeżywania z dziećmi radości z ich sukcesów oraz wypoczynku pełnego niezwykłych, inspirujących letnich przygód.

Kieruję słowa serdecznych podziękowań do kadry pedagogicznej – wychowawców, nauczycieli, dyrektorów, pracowników placówek oświatowych: dzisiejsza promocja Waszych
uczniów i nabyte przez nich kompetencje to również Państwa sukces oraz kapitał, z którego będą korzystać przez lata dalszej edukacji. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za odpowiedzialne wypełnienie swoich zadań, za wsparcie i zaangażowanie w realizację tak wielu wyzwań, z którymi musieliście się Państwo zmierzyć. Ufam, że czas realizacji nauczycielskiego powołania był dla Państwa nie tylko trudnym wyzwaniem, ale też powodem do radości, źródłem wielu inspiracji i dobrych wspomnień.

Wszystkim Państwu życzę, aby czas nadchodzącego letniego urlopu obfitował w radość oddawania się ulubionym zajęciom, dał wytchnienie i pozwolił z dystansu spojrzeć na wszystkie trudności.

Z wyrazami szacunku
Lubelski Kurator Oświat
Teresa Misiuk