Klaudia i Jowita- specjalistki w dziedzinie UE

Klaudia Sienkiewicz uzyskała tytuł laureatki,  zaś Jowita Szatraj tytuł finalistki lX edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
Laureatom i finalistom olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów na kilkudziesięciu uczelniach w kraju. Dodatkową nagrodą dla Klaudii jest wycieczka studyjna do Parlamentu Europejskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!
Krzysztof Niedźwiedź