Profil ten jest profilem humanistycznym przeznaczonym dla uczniów, którzy chcą rozszerzać zainteresowania dotyczące problemów życia społecznego, polityki i prawa. Dzięki tej wiedzy lepiej zrozumiesz otaczającą rzeczywistość, a dzięki uczestniczeniu jako obserwator w rozprawach sądowych nabędziesz doświadczenia w funkcjonowaniu w sprawach społecznych i publicznych.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kryminologia.

Klasa Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski,
  • historia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

  • język polski,
  • język angielski,
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający:

  • wiedza i myślenie

Języki obce

  • język angielski,
  • drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego), grupa musi liczyć min. 14 osób. W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Moim zdaniem profil z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie oraz językiem
angielskim jest dobry dla osób, które mają zacięcie literackie, lubią języki obce, literaturę bądź chcą
kontynuować swoją karierę w kierunku prawniczym.”

„Wiedza o społeczeństwie jest bardzo ciekawym przedmiotem, nauczyciele uczący tego
przedmiotu w nowoczesny, przyjazny i przystępny sposób przekazują wiele ciekawych informacji i
umiejętności przydatnych zarówno na maturze jak i w codziennym funkcjonowaniu w życiu
społecznym.”

„Wielu uczniów zaangażowanych jest w działalność Samorządu Uczniowskiego, organizowanie
imprez szkolnych oraz dni tematycznych. Jako uczeń tego profilu zachęcam do wyboru klasy.”

Skip to content