Informacja dla kandydatów

Drodzy Kandydaci!

Przypominamy, że osoby, które znajdą się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (publikacja list nastąpi 22.07.2022r. w systemie elektronicznego naboru i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły), powinny w terminie od 22.07.2022r. do 27.07.2022r. w godzinach 9:00 – 14:00, 28.07.2022r. w godzinach 9:00 – 15:00 dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. Oryginał zaświadczenia z wynikami egzaminu 8-klasisty
  3. 2 fotografie podpisane na odwrocie
  4. Karta zdrowia (jeżeli kandydat nie odebrał karty ze szkoły podstawowej, może ją dostarczyć na początku roku szkolnego)

Do uzupełnienia będzie również druk podania do szkoły, na którym przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny powinien złożyć podpis. Zapraszamy więc Kandydatów z rodzicami/opiekunami.

Zachęcamy do składania dokumentów już 22 lipca 2022r. od godz. 09:00!

Zapraszamy!

 

Uwaga! Osoby, które nie złożą dokumentów w podanym terminie będą automatycznie usunięte z listy przyjętych do szkoły.