Debata z okazji Narodowego Dnia Niepodległości

Dnia 16 listopada odbyła się debata z okazji Dnia Niepodległości. Została przygotowana przez uczniów z klasy 2e, 2f i 1b pod nadzorem Pana Profesora Zbigniewa Smutka. Teza spotkania brzmiała: ”Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918r. powinna zostać monarchią.” Dwie drużyny: propozycja popierająca monarchię jako formę rządów i nie aprobująca opozycja próbowały rozstrzygnąć jej prawdziwość podając argumenty i powołując się na przykładne związane zarówno z teraźniejszością jak i sięgając do historii Polski. Zadaniem debaty było przypominanie uczniom początków naszego kraju jako niepodległego państwa, oraz skłonienie do własnych refleksji.

fot Oliwia Pernak