Lubelskie wspiera uzdolnionych – stypendia

Województwo Lubelskie w roku szkolnym 2022/2023 realizuje program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″. Celem programu jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.
Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach programu, będą przyjmowane do 16 września 2022 r.