Kreatorzy Przyszłości w Staszicu

W czwartek 8 września Prezes Instytutu Kreatorów Przyszłości, Jan Kopeć, zapoznał naszych uczniów z projektem Fundacji – Forum Kreatorów Przyszłości. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość wzięcia udziału w pierwszym kompleksowym kursie przywództwa dla młodzieży z Województwa Lubelskiego. Przeprowadzone zostało również krótkie szkolenie motywacyjne w tematyce […]