Uroczystość ślubowania

W dniu 28 września 2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W obecności wychowawców, dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości złożyli oni ślubowanie na sztandar szkoły. Tradycyjną ceremonię szkolną swoją obecnością uświetnili goście: Pani Ewa Dumkiewicz- […]